''Mësoi përmendësh pjesët e bukura që i lexon,që të të pasurohet fjalori dhe shprehjet tuaja dhe përforcohet mbamendja!''