Klea Love Forum
Klea Love Forum - Welcome
Emrat me te gjate People-icon
Mirë se vini në Klea Love Forum, Ju ftojmë që të Regjistroheni, në mënyre që të keni aksese në të gjitha kategorit dhe temat, në Klea Love Forum, mund të gjeni Shoqeri, Filma Shqip dhe të huaj, Muzikën më të re 2013, DVD Humore shqip, Këshilla Mjeksore, Diskutime, Video Klipe, Kuriozitete, dhe Lajmet më të reja nga vendi dhe bota.

KleaLove.com / Staff.


Join the forum, it's quick and easy

Klea Love Forum
Klea Love Forum - Welcome
Emrat me te gjate People-icon
Mirë se vini në Klea Love Forum, Ju ftojmë që të Regjistroheni, në mënyre që të keni aksese në të gjitha kategorit dhe temat, në Klea Love Forum, mund të gjeni Shoqeri, Filma Shqip dhe të huaj, Muzikën më të re 2013, DVD Humore shqip, Këshilla Mjeksore, Diskutime, Video Klipe, Kuriozitete, dhe Lajmet më të reja nga vendi dhe bota.

KleaLove.com / Staff.
Klea Love Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Emrat me te gjate

2 posters

Shko poshtë

Emrat me te gjate Empty Emrat me te gjate

Mesazh nga Aristogata Tue 30 Mar 2010 - 11:27

Emrat me te gjate

Enzima kimike me emrin me te gjate ne bote, dhe qe eshte cituar ne shume revista shkencore quhet: methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleuc
ylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamyla
rginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylpr
olylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylp
rolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyll
ysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutam
ylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylle
ucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartyl
prolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisol
eucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylargi
nylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreon
ylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylgluta
mylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglut
aminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylis
oleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasp
araginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylgly
cylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylala
nylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvaly
laspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylp
rolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylpheny
lalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylh
istidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenyl
alanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl
aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutami
nylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycylt
yrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalany
lglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginy
larginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylh
istidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamylty
rosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglut
aminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl
prolylaspa
rtylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspar
tylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylse
rylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylis
oleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleu
cylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalany
lalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminyl
prolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylser
ine

Ky eshte emri i gjate i nje perberesi tritofan qe ka 267 aminoacide me kete formule: C1289-H2051-N343-O375-S8 (perberesit jane karbon, hidrogjen, azot, oksigjen dhe sulfur, ku pas cdo simboli kimik eshte shenuar dhe numri i atomeve perkatese)
Aristogata
Aristogata
WebMaster
WebMaster

Vendbanimi Vendbanimi : made in albania
Postime Postime : 47912
Gjinia Gjinia : Female
Anëtarësuar Anëtarësuar : 11/03/2009
Mosha Mosha : 31
Hobi Hobi : poezia

http://www.klealove.com

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Emrat me te gjate Empty Re: Emrat me te gjate

Mesazh nga Anakonda Sat 7 Apr 2012 - 18:05

Jo emri im qenka tamam,bekuar zotit po ku me i mbajt mend gjith keto emra

Anakonda
V.I.P Anëtarë
V.I.P Anëtarë

Vendbanimi Vendbanimi : Burrel
Postime Postime : 31709
Gjinia Gjinia : Female
Anëtarësuar Anëtarësuar : 02/12/2011
Mosha Mosha : 27
Hobi Hobi : Dashuria endrra shpresa ke te zgjidhja nga te tria dhe nje nate lotin pyeta mu pergjigj DASHURIA

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Mbrapsht në krye

- Similar topics

 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi