Erozioni është process natyrorë i shvendosjes së materialit të shkapërderdhur si dheut, balltës, gurëve etj, nën ndikimin e erës, ujit, ose nën ndikimin e gravitacionit . Erozioni është process natyrorë i cili në disa raste i rritet intenziteti nën ndikimin e aktivitetit të njeriut. Rezultatet e erozionit janë thellimi i shtretërve të lumenjëve, rasti më enklatant është thellimi i shtratit të Lumit Kolorado në SHBA., mandej shvendosjen e bregdetit.


  • Erozioni Eolik
  • Erozioni Fluvial
  • Erozioni Akullnajor
  • Erozioni Gëlqeror
Erozioni  250px-NegevWadi2009

Erozioni  250px-USA_10263_Monument_Valley_Luca_Galuzzi_2007