Përdorimi i biberonit për një kohë jo të gjatë nuk i dëmton dhëmbët e bebes. Thithja e gishtit është një akt natyral i fëmijës. Ka fëmijë që e bëjnë këtë veprim që në barkun e nënës, dhe kur lindin këta fëmijë, e kërkojnë biberonin, por ka edhe nëna, të cilat, kur fëmija qan, përdorin rrugën më të shkurtër për ta qetësuar, i vendosin biberonin, por gjithsesi duhet bërë kujdes ...