" Ta Kemi Ndërmend Zotin "

O Njeri, Kije Ndërmend Zotin.
Ai Të Ruaj Ty.

E Kur Të Kërkosh Diçka,
Kërkoje Tek Ai.
E Kur Ti Ndihmë Kërkon,
Kërkoje Prej Zotit.

Dije Se Sikur Të Gjithë Të Mblidhen,
Për Të Ndihmuar.
S’do Të Ndihmojnë Dot,
Përveç Asaj Që Ka Caktuar Zoti.

E Nëse Mblidhen Për Të Bërë Dëm Ty,
Nuk Do Të Dëmtojnë Dot.
Përveç Asaj Që Zoti Tashmë Ka Caktuar.

Prandaj, Duhet T’i Kemi Frikë All-llahut.
T’i Zbatojmë Urdhrat e Tij,
Ai Na Ka Urdhëruar,
Dhe Të Bëjmë Vepra Të Mira.

All-llahu, Inshallah
Ka Për Të Na Shpëtuar!